www.678266.com◆实力证明,每周四肖,三期内必开一肖◆欢迎验证

011期
010期
009期
三期内必出肖 牛猪狗龙
011期開:?00
010期開:?00
009期開:?00
008期
007期
006期
三期内必出肖
008期開:鼠13
007期開:马42
006期開:鼠36
005期
004期
003期
三期内必出肖 鼠蛇马
005期開:狗38
004期開:猪01
003期開:鸡39
002期
001期
144期
三期内必出肖 兔猪鼠
002期開:龙08
001期開:猴40
144期開:羊17
143期
142
141期
三期内必出肖 马猴龙狗
143期開:牛47
142期開:龙20
141期開:狗02
140期
139
138期
三期内必出肖 马虎兔
140期開:鼠12
139期開:牛47
138期開:羊05